Brug vores penge med omtanke

oekonomi

Hvorfor vil vi have fokus på hvordan vores skattekroner forvaltes?

 • Vi har ikke uendelige ressourcer. Derfor skal kernevelfærden prioriteres op og prestigeprojketer skal prioriteres ned. 
 • Faxe Kommune bruger mange penge på kostbare projekter, der kunne have været løst billigere og bedre.

  Der er foreløbigt brugt ca. 55 millioner kroner på erhvervsprojektet Eco Valley uden at der er solgt én eneste grund siden starten i og vi står stadigt med et halvfærdigt vejanlæg, der ikke er råd til at færdiggøre. 
  Et andet eksempel er udsmykningen af rundkørslen ved Faxe, hvor der er brugt ca. 150.000 kroner på at få tre kunstnere til at lave skitseforslag – men der er ikke afsat penge til selve kunstprojektet. Er rundkørselskunst kernevelfærd? Nej, det synes vi ikke.
  Et tredie eksempel er en lokal kultur-app til mobiltelefoner til 364.000 kroner. 

 • Lokale penge skal så vidt muligt bruges hos lokale virksomheder.
  Hvis det lokale erhvervsliv tjener flere penge, så betaler de mere i kommuneskat. Det er sund fornuft. 
 •  

Hvordan vil vi arbejde for at vores skattekroner bruges til borgernes bedste?

 • Først og fremmest vil vi delagtiggøre borgerne i de beslutninger, der træffes i byråd og den kommunale administration.
  Synlighed og gennemsigtighed om økonomiske beslutninger er vigtig for den demokratiske debat. 
 • Vi vil sætte fokus på, at de såkaldte ‘gratis tilbud’ fra kommunen ikke er gratis.
  Det sker for at sætte fokus på, at pengene kun kan bruges én gang, så vi skal være sikre på, at pengene bliver brugt på de ting, der er vigtigst for kommunens borgere. 

  Gratis kurser. Gratis kultur-app. Gratis busture. Gratis advokatrådgivning. Gratis arrangementer. 
  De her ting er ikke gratis men skatteyderfinancierede uden brugerbetaling. 

 • Vi skal være bedre til at købe ind. 
  Vi skal være bedre til at købe ind lokalt. 
  Vi skal udnytte de offentlige indkøbsaftaler, der er rentable – og ellers afsøge markedet for den bedste kvalitet til den bedste pris. 
  Vi skal lade kommunens institutioner selv klare drift og indkøb. Vi har tillid til ledere og medarbejdere. 
 •