Foto: Jan Albers Jensen

Vi skal ikke diktere, hvor ansatte spiser

Foto: Jan Albers Jensen

Byrådsmedlemmer i Næstved Kommune Süleyman Yücel (V), Regitze Sancoeur (C) & Kasper Schneider (LA) har tillid til erhvervslivet i Næstved. Fokus skal være på kommunal kernevelfærd og kommunens medarbejdere har andet at lave end spørge om lønsedler for at kunne verificere om medarbejdere på byens beværtninger er ansat på overenskomst.  Læs mere her.

Sjællandske,  29. marts 2024
Foto: Jan Albers Jensen

LA vil sende byråd på skrump

LA vil sende byråd på skrump

Kasper har forslået at fjerne to pladser i Næstved Byråd. Læs mere her.

TV2 Øst,  15. februar 2024 
Foto: Mikkel Rise

 

 

 

Nyt byrådsmedlem

Byrådsmedlem skifter til Liberal Alliance

Pressemeddelse 20. marts 2023 

Liberal Alliance kan byde velkommen til kommunalpolitiker Kasper Schneider, som indtil for nylig var byrådsmedlem for Nye Borgerlige i Næstved Kommune. Dermed får Liberal Alliance igen et medlem i Næstved Byråd.

Kasper Schneider forklarer, at han med tiden har kunne se sig selv mere i Liberal Alliances mærkesager og politik, og at skiftet derfor har været længe undervejs:

Det er med lige dele spænding og glæde, at jeg skifter til Liberal Alliance. Jeg glæder mig til at fokusere 100 procent på ægte liberal politik, hvor ansvar, frihed og ordentlighed vil være mine mærkesager.

Kasper Schneider blev valgt til byrådet i Næstved ved kommunalvalget i 2021. Det var første gang, at han stillede op som kandidat men fik et flot valgresultat med det 10. højeste antal personlige stemmer. Han sidder i dag i byrådets Børn- og Uddannelsesudvalg, hvor han arbejder for en af sine mærkesager, som er børn og unges trivsel. Udover børn- og ungeområdet er Kasper Schneider optaget af liberal værdipolitik som mindre bureaukrati og en liberal velfærdspolitik.

Et særligt område har også hans store politiske interesse – veteranpolitik. Ikke blot for soldater men også politibetjente, lærere og andre faggrupper, som bliver ramt af blandt andet PTSD. Med sin baggrund som soldat i Forsvaret har Kasper Schneider selv erfaring med, hvilke indsatser der hjælper, og han arbejder i dag for at forbedre forholdene for veteraner.

Udover sin interesse for politik har Kasper Schneider også i flere år været frivillig for Kræftens Bekæmpelse, hvor han har været blandt de ansvarlige for velgørenhedsarrangementet Stafet for Livet, som samler ind til kræftforskning og patientstøtte.

Alex Vanopslagh glæder sig over skiftet til Liberal Alliance:

Vi er glade for at kunne byde Kasper Schneider velkommen i partiet. Kasper er en meget engageret lokalpolitiker, som arbejder for gode, liberale værdier. Jeg er sikker på, at han bliver en stærk stemme for Liberal Alliance i Næstved.

Kontakt og interview:

Kasper Schneider +45 2627 2785

Louise Juul, presserådgiver, Liberal Alliance +45 6162 4380

Færre lukkedage vækker undren.

Skrevet af : John Axelsen,
Bestyrelsesmedlem, Liberal Alliance
Bragt 20. januar 2021 i Sjællandske.

Næstved Havn har fremsat ønsket at flytte ud af bymidten.
Det synes vi i Liberal Alliance ikke, der skal tages stilling til endnu.

Næstved Havn har udsendt et prospekt omkring udflytning, der grundlæggende ikke tager sig af, hvad der skal ske med det område, havnen ligger på i dag. I Næstved Kommune er der allerede byudvikling i gang mange steder.

Har vi brug for endnu et område til byudvikling, eller vil en lukket havn resultere i et trist forladt område?

Udflytningen af havnen er budgetteret til koste 128 millioner kroner, og skal finansieres af havnen selv uden lån. Et kig i regnskabet for 2019 viser likvide beholdninger for knap 20 millioner kroner og anlægsaktiver på 155 millioner kroner. Vi er bekymrede for, at havnen ikke lykkedes med finansiering uden yderligere lån.

Samtidig må det forventes, at vedligehold af sejlrende til midtbyen fremad skal vedligeholdes af Næstved Kommune. Det giver udgifter til byens borgere, og bør medtages i drøftelserne.

Næstved Havn har det seneste regnskabsår haft et overskud på små to millioner kroner af en omsætning uden udlejning på beskedne 11 millioner kroner og et fald i både omsætning og godsmængde. Kan en så beskeden omsætning og overskud retfærdiggøre en investering på 128 millioner kroner?

Med den forsatte udvikling i havnene ved Stignæs og Vordingborg er tiden ikke til investering i flytning af Næstved Havn. Havnen er et fint aktivt for byen, hvor den ligger nu. Og der kan den blive liggende.

Hvis tiden viser, at der er behov for flere områder til byudvikling, og der bliver et større potentiale for havnedrift i byen, så lad os tage emnet op i 2025. Indtil da kan havnen undlade at lave nye kontrakter med længere varighed end til 2035, så der er er en mulighed for, at området kan få en anden fremtid – hvis det til den tid giver mening.

Slå bremsen i. Vent med at beslutte om Næstved Havn skal lukke eller flytte, til det er bedre belyst.

Foto: Anna C. Møhl, Sjællandske

Ingen udflytning eller lukning af havnen.

Skrevet af : John Axelsen,
Bestyrelsesmedlem, Liberal Alliance
Bragt 20. januar 2021 i Sjællandske.

Næstved Havn har fremsat ønsket at flytte ud af bymidten.
Det synes vi i Liberal Alliance ikke, der skal tages stilling til endnu.

Næstved Havn har udsendt et prospekt omkring udflytning, der grundlæggende ikke tager sig af, hvad der skal ske med det område, havnen ligger på i dag. I Næstved Kommune er der allerede byudvikling i gang mange steder.

Har vi brug for endnu et område til byudvikling, eller vil en lukket havn resultere i et trist forladt område?

Udflytningen af havnen er budgetteret til koste 128 millioner kroner, og skal finansieres af havnen selv uden lån. Et kig i regnskabet for 2019 viser likvide beholdninger for knap 20 millioner kroner og anlægsaktiver på 155 millioner kroner. Vi er bekymrede for, at havnen ikke lykkedes med finansiering uden yderligere lån.

Samtidig må det forventes, at vedligehold af sejlrende til midtbyen fremad skal vedligeholdes af Næstved Kommune. Det giver udgifter til byens borgere, og bør medtages i drøftelserne.

Næstved Havn har det seneste regnskabsår haft et overskud på små to millioner kroner af en omsætning uden udlejning på beskedne 11 millioner kroner og et fald i både omsætning og godsmængde. Kan en så beskeden omsætning og overskud retfærdiggøre en investering på 128 millioner kroner?

Med den forsatte udvikling i havnene ved Stignæs og Vordingborg er tiden ikke til investering i flytning af Næstved Havn. Havnen er et fint aktivt for byen, hvor den ligger nu. Og der kan den blive liggende.

Hvis tiden viser, at der er behov for flere områder til byudvikling, og der bliver et større potentiale for havnedrift i byen, så lad os tage emnet op i 2025. Indtil da kan havnen undlade at lave nye kontrakter med længere varighed end til 2035, så der er er en mulighed for, at området kan få en anden fremtid – hvis det til den tid giver mening.

Slå bremsen i. Vent med at beslutte om Næstved Havn skal lukke eller flytte, til det er bedre belyst.

Spidskandidat til byrådsvalget.

Skrevet af : Robert Hansen 
Bragt 9. marts 2020 i Sjællandske.

Liberal Alliance i Næstved var tidligt ude og allerede halvandet år før valget klar med kandidater til det kommende byrådsvalg.

Det kan du læse mere om her.