Mindre bureaukrati

Bureaukrati2

Hvorfor skal vi have mindre bureaukrati?

  • Skolelærere, sundhedsfagligt personale, ansatte på kommunekontoret og mange flere bruger for meget tid på papirnusseri og for lidt tid på de borgernære opgaver
  • Sagsbehandlingstiderne er for lange og det er svært at få et bindende svar. Det sætter virksomhederne under pres og stresser borgerne. 
  • Mindre administration øger arbejdsglæden i de kommunale institutioner. Øget arbejdsglæde giver velvære og reducerer stress og sygemeldinger. 
  • En tidlig effektiv indsats i forhold til helbres- og job-udfordringer vil forbedre borgernes livskvalitet og vil give Faxe Kommune flere ressourcer i den sidste enden

Hvordan vil vi mindske bureaukratiet?

  • Vi vil sætte borgerne i centrum. Resultater frem for proces. 
  • Kommunikationen mellem kommunen og det omgivende samfund skal gøres mere enkel og effektiv. 
  • Bureaukrati skal erstattes med faglig kompetence og tillid til medarbejderne.
  • Institutionerne skal have frihed til selv at styre budgetter og drift