John Axelsen

Årgang 1976
Selvstændig
Indehaver af Brand Surface ApS

Kandidat for Liberal Alliance Næstved ved kommunal – og regionsvalget i 2021.


Jeg er en 43 årig selvstændig bosat i Næstved.

Jeg mener at Byrådet i Næstved Kommune savner at tænke ud fra borgernes øjne, hvilket de seneste år har betydet alt for mange  beslutninger uden reel borgerinddragelse.

Der mangler en ansvarlig og kommerciel stemme. Det er jeg.

Hvorfor engagere sig i lokalpolitik i Næstved Kommune?

Lokalpolitiken er det, som vi i hverdagen er i berøring med. Derfor, så burde alle på sin vis være engageret i lokalpolitik. Jeg er af den overbevisning, at hvis lokalsamfundet skal fungere bedst, så skal det være bredt repræsenteret. Det er det ikke! Vi mangler diversitet og især hed en kommerciel stemme, som tør varetage de ansvarliges interesser. Det er jeg!

Hvorfor Liberal Alliance?

Liberal Alliance er Danmarks eneste liberale parti. Kort og sandt. Jeg tror på individets handlekraft – på mennesket før maskinen og på, at et stærkt fællesskab kun findes, hvis det består af stærke individer. Jeg vægter den personlige frihed utrolig højt i min hverdag. Den som ved mest om mig, er mig selv!

Tre vigtige lokale mærkesager?

1. Mere frihed til skolerne

Alle kommunens skoler skal have mulighed for at skabe sin egen faglige profil. Det betyder helt konkret, at tilliden og friheden til de enkelte skoler skal øges. Selvforvaltning giver i langt højere grad plads til, at ressourcerne bliver brugt på faglighed frem for kontrol.

Endvidere skal der være et langt større handlerum, så forældre får mulighed til at vælge præcis den skole, der passer bedst til dem og deres børn.

2. Erhvervslivet skal styrkes

Vi skylder vores erhvervsdrivende at skabe de bedste vilkår og rammer. Et velfungerende erhvervsliv er forudsætning for velstand og evnen til at opretholde et højt velfærdsniveau.

Faxe kommunes erhvervsvenlighed er blandt landets absolut dårligste, hvor eksempelvis sagsbehandlingstiderne er bemærkelsesværdigt lange. Det er ikke godt nok.

Virksomhederne i kommunen er dybt afhængige af sagsbehandlingstiderne for hele tiden at være konkurrencedygtige.

Når virksomhederne vinder – vinder kommunen.

3. De unge skal lokkes tilbage

Vi er i kommunen gode til skabe plads og liv til børn særligt gennem et stærkt foreningsliv.

Dette er glædeligt. Men vi mangler de unge over 18 år. Manglende uddannelsesinstitutioner i kommunen betyder, at denne gruppe naturligt søger mod byerne.

Når de unge afslutter deres studie-eventyr, skal der være et incitament for at vende tilbage. Det er der ikke.

Denne gruppe af unge er overset, og betyder rent faktisk, at vi i høj grad går glip af betydningsfulde ressourcer, som burde være et af de vigtigste fundamenter for en velfungerende kommune.